Regulamin Akademii Malucha

Regulamin Akademii Malucha 2019/2020

Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych, rozwijanie wyobraźni, słownictwa, doskonalenie sztuki mówienia i zapamiętywania,orientacji w schemacie ciała, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,  zintegrowanie w grupie, nauka zachowań społecznych, rozwój motoryki małej i dużej,  nabywanie nowych sprawności i umiejętności.

  1. Organizatorem Akademii Malucha jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju;
  2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-4 lata;
  3. Zaleca się ,by dziecko biorące udział w zajęciach Akademii Malucha było czytelnikiem biblioteki;
  4. W zajęciach uczestniczą  rodzice lub opiekunowie dzieci, zapewniając bezpieczeństwo;
  5. Dorośli uczestnicy zajęć powinni zachowywać się cicho, nie przeszkadzać dzieciom i prowadzącym;
  6. W uzasadnionych przypadkach dziecko może uczestniczyć w zajęciach samodzielnie;
  7. Opiekun powinien posiadać pisemną zgodę od rodzica  na odebranie dziecka;
  8. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.00 w pomieszczeniach Oddziału dla Dzieci M-GBP i są nieodpłatne;
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dnia zajęć ( szkolenia, spotkania, przyczyny niezależne)
  10.  Konieczne jest używanie dla dziecka obuwia zmiennego lub skarpetek antypoślizgowych oraz wygodnego ubioru ( dres, leginsy, krótki rękaw);
  11. Wymagana jest systematyczność odwiedzin;
  12. Po trzy krotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik zostaje skreślony z listy;
  13. Prosi się rodziców o informację o nieobecności dziecka na zajęciach (telefonicznie, SMS, e-mail, Facebook)’
  14.  Napoje dla dzieci podawane są tylko w wyznaczonym czasie;
  15.  Zdjęcia robione w trakcie zajęć stanowią dokumentację i można je pobrać ze strony M-GBP;
  16. Uprasza się rodziców o nie robienie zdjęć dziecku, szczególnie podczas aktywności fizycznej, co może grozić wypadkiem;
  17. Wskazane jest nie spóźnianie się i przychodzenie do biblioteki 10 minut wcześniej, by dziecko mogło przygotować się do zajęć;
  18. Uprasza się, by dzieci nie przynosiły na zajęcia swoich zabawek;