“Jak rozładować emocje, nie szkodząc innym” – konkurs plastyczny

Powiększ obraz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju zaprasza dzieci z gminy Trzcińsko-Zdrój do udziału w konkursie plastycznym “Jak rozładować emocje, nie szkodząc innym”.

Regulamin konkursu plastycznego
Jak rozładować emocje, nie szkodząc innym

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju.

CELE KONKURSU:

 • Szerzenie profilaktyki na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Poznanie własnych emocji i próba radzenia sobie z nimi.
 • Unikanie przemocy na rzecz innych form rozładowania emocji.
 • Inspirowanie twórczości technicznej i plastycznej dzieci i młodzieży.
 • Odkrywanie młodych talentów plastycznych i technicznych.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z powiatu gryfińskiego w czterech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – przedszkolak,
 • Kategoria II – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
 • Kategoria III – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych,
 • Kategoria IV – młodzież.

Do konkursu należy zgłaszać jedną pracę wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A3.

Forma pracy: indywidualna.

Praca powinna być czytelnie opisana i zawierać dane: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa.

TERMINY

Opisaną pracę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, klauzulę RODO należy składać do 26.03.2021 r. (piątek) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku- Zdroju Ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021 r. (wtorek), a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bibliotekatz.com/ i Facebooku.

Odbiór nagród od 06.04.2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jury oceni prace biorąc pod uwagę:

 • profilaktyczny przekaz treści,
 • estetykę wykonania,
 • kreatywność,
 • pomysłowość,
 • samodzielność autora (bez ingerencji dorosłych).

Spośród zebranych prac wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają dyplomy pamiątkowe i upominki.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.bibliotekatz.com/ i Facebooku.

Przekazanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc zgoda - konkurs Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie, publikację wizerunku, klauzula RODO
21 KB 19