Konkurs Rodzina Razem

Powiększ obraz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie “Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych. Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu “Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie: do 8 maja 2020 roku na adres: Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem ?Konkurs?. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu: P. Irmina Kryśkowiak, e-mail: ikryskowiak@wzp.pl, P. Elżbieta Potok, e-mail: epotok@wzp.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie.