“Trzcińsko-Zdrój na przestrzeni wieków” – nowa wystawa w trzcińskiej Izbie Pamięci

Powiększ obraz

Dnia 16 listopada 2019 r. otwarto nową wystawę stałą w Trzcińskiej Izbie Pamięci pt. “Trzcińsko-Zdrój na przestrzeni wieków”. Wystawę otworzył Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej Dawid Buczkiewicz, który nadmienił, że zbiory od 2014r. (otwarcie Izby Pamięci) podwoiły się i wszystkie zostały wyeksponowane i zinwentaryzowane.

            Na parterze zostały wyeksponowane stare sprzęty kuchenne i narzędzia rzemieślnicze. Na  pierwszym piętrze znalazła swoje miejsce makieta wykonana przez Arkadiusza Buczkiewicza, przedstawiająca dworzec kolejowy i okolicę oraz eksponaty militarne ze zbiorów Piotra Mańczaka.

            W części referatowej zaprezentowano opracowanie Grzegorza Zwolińskiego o historii trzcińskiego młyna, gdzie obecnie mieści się Izba Pamięci.

W drugim referacie Tadeusz Kołucki przybliżył losy pomnika przy trzcińskim ratuszu. Podczas wieczoru zaprezentowali się seniorzy z Myśliborza członkowie Stowarzyszenia “Dzieci Wojny” opowiadający o swoich kolejach losu, które zaprowadziły ich na pomorze.

            Otwarcie wystawy zbiegło się z piątą rocznicą powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej. Rangę wydarzenia podkreślił jubileuszowy tort i odśpiewanie przez zebranych przysłowiowego “Sto lat…”. Były także życzenia i gratulacje.

Biblioteka była współorganizatorem wystawy.