Trudne słowo TOLERANCJA

Uczniowie klasy I b podczas zajęć o tolerancji i akceptacji inności drugiego człowieka.

W trakcie spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Moniki Krajewskiej “Mój młodszy brat” o dziecku z zespołem Downa. Szybko też odniosły się do sytuacji szkolnej swojego kolegi. Wspólnie pokonywały tor przeszkód włączając go do zabawy.