Tolerancja inności…

Dnia 18 lutego 2019 r. rozpoczął  się cykl tematyczny lekcji bibliotecznych o tolerancji pt. “Innych przybywa” w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich klas szkoły podstawowej. W czasie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące akceptacji drugiego człowieka, jego odmienności w wyrażaniu samego siebie (wygląd, poglądy, zainteresowania, upodobania muzyczne i kulinarne…) oraz szacunku  wobec innych i własnej osoby.

Celem spotkań jest zwrócenie uwagi na problem odmienności wśród ludzi, ich  niepowtarzalność i indywidualność oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec drugiego człowieka a także poznanie i zrozumienie znaczenia słowa ?tolerancja?. W trakcie zwraca się uwagę na dostrzeganie przez dzieci zachowań nietolerancji i reagowanie na nie (wyznaczanie granic tolerancji). Tolerowanie ludzkiej  inności  wymaga silnego poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

Uczniowie klasy III na zajęciach o tolerancji.