“Pocztówka orężem w walce o niepodległość oraz tragizm narodu i żołnierza polskiego”