“Pocztówka orężem w walce o Niepodległość oraz tragizm narodu i żołnierza polskiego”- wystawa z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Powiększ obraz

Trzcińska Biblioteka zaprasza na wystawę fotograficzno-filatelistyczną z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości zatytułowaną ?Pocztówka orężem w walce o Niepodległość oraz tragizm narodu i żołnierza polskiego?. Wystawę ustawiono chronologicznie od rozbiorów Polski poprzez powstania, zrywy patriotyczne  do uzyskania niepodległości.

  .
Jej celem jest  pokazanie,  jak w czasie niewoli  budził się duch walki w narodzie  polskim  na podstawie kart i znaczków pocztowych, które pojawiły się na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Ich pojawienie się było ważną formą walki o niepodległość, podtrzymującą ducha patriotycznego, mobilizującą do większej aktywności politycznej i społecznej i podejmowania walki zbrojnej z zaborcami. Tematem występującym na kartach patriotycznych  było malarstwo związane z polskimi tradycjami i wydarzeniami historycznymi oraz sceny alegoryczne czy symbolika narodowa. Pojawiały się też modlitwy, utwory literackie  czy zapisy nutowe. Popularnym motywem były też elementy heraldyczne, które miały wzbudzić w zniewolonym narodzie poczucie jedności narodowej.   Na wystawie znalazły się w zdjęcia pocztówek patriotycznych (oryginały – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz oryginalne kartki pocztowe i znaczki z prywatnych zbiorów autorów wystawy, miłośników historii i regionalistów Tadeusza Kołuckiego i Henryka Tabaki.

 Wystawę można obejrzeć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku- Zdroju  w dniach 03.10.2018 ? 25.10.2018r. w godzinach pracy (tj. pon.- piątek 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00).

Serdecznie zapraszają autorzy wystawy T. Kołucki i H. Tabaka oraz trzcińscy bibliotekarze!