Wycieczka rowerowa po okolicznym lesie

Dnia 28.06.2018 r. góralicka Biblioteka, świetlica opiekuńczo-wychowawcza we współpracy z Nadleśnictwem Myślibórz zorganizowali wycieczkę rowerową  po okolicznym lesie, w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy “STOP AGRESJI”.

Uczestniczyli w niej   czytelnicy  Biblioteki, dzieci ze świetlicy i ich opiekunowie. Grupę poprowadził pan leśniczy  Hubert Bożkek.  Przed wyjazdem  zapoznał uczestników z zasadami bezpiecznej jazdy  i prawidłowego zachowania w lesie. Na początku wycieczki zainteresował informacjami o pozyskiwaniu drewna jako surowca ekologicznego. Wycieczkowicze dowiedzieli się, że nawet drobne gałązki mają swoje przeznaczenie. Wykorzystuje się je jako próchnicę pod młode drzewka.

Następnie grupa udała się pod  pomnik leśników. Tam  leśniczy opowiedział piękną legendę. Potem był zasłużony odpoczynek w leśnym zaciszu. Na polu biwakowym przygotowano ognisko. Pieczono kiełbaski (Nadleśnictwo Myślibórz). Dowiedzieć się można było ciekawostek o obszarach leśnych (umieszczonych na tablicach informacyjnych) także o trasie przejazdu.

W podziękowaniu za pokazanie urokliwych leśnych zakątków, poczęstunek i  aktywnie spędzony czas na łonie natury uczestnicy wycieczki  wręczyli  leśniczemu upominek. Wypoczęta zrelaksowana grupa wyruszyła do domu.

Na koniec wyprawy czekały jeszcze na wszystkich lody dla ochłody zakupione przez pana sołtysa i radę sołecką z Góralic.

Spędzając czas na świeżym powietrzu kształtuje się pozytywne zachowanie w grupie, eliminuje napięcie psychiczne, stres i agresję. Rozwija  tężyznę fizyczną.