Przeskocz do treści

W Bibliotece “Możesz odkryć siebie”…

To tytuł spektaklu edukacyjno-profilaktycznego zaproponowanego uczniom klas VI i VII SP w Trzcińsku- Zdroju przez aktorów teatru Kurtyna dnia 27 października 2017 r. w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Jego celem było kształtowanie właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia, pokazanie dobrych i złych stron Internetu, wskazanie skutków użycia lekarstw i używek, utrzymanie porządku w swoim kręgu, kontrolowanie własnych emocji, kształtowanie postawy asertywnej i odpowiedzialności za siebie i innych.

W przedstawieniu pokazano historię nastoletniego sportowca, który po wypadku podczas treningu, trafia do nowej szkoły. Tam styka się z inną rzeczywistością. Dowiaduje się o obowiązujących  niepisanych prawach, których musi przestrzegać za cenę akceptacji. Chłopiec musi dokonać wyboru. Czy jego decyzje będą trafne?