Przeskocz do treści

Pani Jesień w Bibliotece…

Dzisiaj tj 12 października 2017 r. Zakończyły się zajęcia z cyklu tematycznego pt "Ptaki wokół nas".  Uczestniczyły w nich przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas SP.

            Celem zajęć było poznanie i rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków i  ukazywanie ich różnorodności. Podczas zajęć dokonano podziału ptaków na: zimujące i odlatujące. Rozpoznawano ptasie odgłosy. Dzieci dowiedziały się ciekawych rzeczy o życiu i zwyczajach wybranych gatunków ptaków. Rozmawiały o cechach charakterystycznych. Przypisywały odpowiednie ptasie  gniazda do gatunku. Była to edukacja przez zabawę. Na spotkaniu pojawiły się także zwariowane ptaszyska- dwa Ptaki- Cudaki, które dokazywały z dziećmi, kracząc i cudacząc.

            Uczestnicy gościli także Panią Jesień, która odwiedziła Bibliotekę z koszem skarbów. Tańczyła z dziećmi i rozmawiała o zmianach zachodzących w przyrodzie, spowodowanych jej królowaniem. Na zakończenie bibliotekarze zachęcili dzieci do obserwacji ptaków, poszukiwania o nich informacji, zgłębiana ptasich tajemnic i odwiedzin w bibliotece.