Od problemów nie da się uciec… “Twoje nowe jutro”

Dnia 18 maja 2017r. Biblioteka w Stołecznej gościła Teatr ?Kurtyna? z przedstawieniem profilaktycznym pt ?Twoje nowe jutro? w związku z realizacją  Programu Przeciwdziałania Przemocy. Spektakl skierowany był do  uczniów klas III-VI SP w Stołecznej.
Poruszał problem stosunków koleżeńskich (wyśmiewanie i szydzenie z koleżanki) i skrywanych tajemnic rodzinnych (alkoholizm ojca, rozwód rodziców, brak miłości), które mogą być przyczyną  dramatów. Zatajanie prawdy, w imię koleżeńskiej solidarności może nieść także poważne konsekwencje.
Przekonała się o tym Ola, którą nie radząc sobie z nawarstwiającymi się problemami, ucieka z domu. Problemy wcale się nie rozwiązują i nie da się od nich uciec. Trzeba szukać innych rozwiązań. Pomocni mogą być także dorośli: rodzice, pedagog szkolny, nauczyciele. Należy tylko obdarzyć ich zaufaniem…